Български кът

Христо Ботев (засега само поезията)

Напаст божия, Летен Ден и Ветрената мелница разкази от Елин Пелин

Някои извадки от Славейковата "Книга на песните". Не са описани все още. Най-големия пропуск за момента е уводът на Пенчо Славейков към сборника. Както може би се досещате все още нямам оптично рапознаване (OCR с други думи) за Кирилица, та каквото е тук става когато стане и в малки количества.

Началото на "Четите в България" от 3ахари Стоянов. Засега увод и частта посветенна на Филип Тотю. Когато свърша с останалото тогава. За сега няма съдържание, но и това някой ден.

Бобсън

Декември 2000


предложения, препоръки, отзиви и т.н. са добре дошли! bobson@bobson.net